A Talmud: A zsidó uralkodni akarás gyűlöletetterjesztő irodalomának bemutatása.

 (Megjegyezném, hogy a zsidóság a XX.-sz.  legnagyobb rasszistái és tömeggyílkosai.Szerk)

               A Talmud a zsidóság legszentebb könyve (Valójában egy könyvgyűjtemény). Elsőbbséget élvez az Ótestamentum fölött a zsidóknál. Maga a Talmud bizonyítja ezt, Erubin 21b, (Soncino kiadás): " Fiam, az Írások szövegeinek tanulmányozására fordíts több figyelmet, mint a Tóra (Ótestamentum) szövegeire.

Ezúton szeretnék nektek bemutatni néhány "talmud" írást lefordítva!!!

- A Talmud hatálytalanítja a bibliát.
A zsidó írások azt állítják, hogy a Talmud részben azoknak a hagyományoknak a gyűjteménye amelyeket Mózes adott nekik szóbeli formában. Jézus idejében ezt még nem írták le. Krisztus elítélte a Misnah (a korai Talmud) tanításait és azokat, akik azt tanították. (írások és farizeusok), mivel a Talmud hatálytalanítja a Szent Bibliát.

 

- Gójok becsapása OK.
Sanhedrin 57a. Egy zsidó nem köteles egy gój ("Cuthean") munkáját megfizetni.

A zsidóknak felsőbbrendű jogi státuszuk van. Baba Kamma 37b . "Ha egy zsidó megsebesíti egy Kánaáni ökrét, akkor nem tartozik semmivel. Ha ha egy Kánaáni sebesíti meg egy zsidó ökrét, akkor az ökör értékét meg kell fizetnie."

 

- A zsidók lophatnak nemzsidóktól.
Baba Mezia 24a . Ha egy zsidó talál egy tárgyat, amelyet egy gój ("pogány") veszített el, akkor azt nem kell visszaadnia.(Ez a Baba Kamma 113b is alátámasztja). Sanhedrin 76a. Isten nem fog megkímélni egy olyan zsidót, aki lányát egy idős emberhez adja, gyermekkorú fiának feleséget keres vagy visszaad egy talált tárgyat egy Cutheannak..."

A zsidók kirabolhatnak és megölhetnek nemzsidókat. Sanhedrin 76a. Ha egy zsidó megöl egy gójt ("Cuthean"), akkor őt nem büntetik halállal. Amit egy zsidó egy gójtól ellop, azt megtarthatja.
Baba Kamma 37b A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket "Izraelnek szánta".

 

-A zsidók hazudhatnak nemzsidóknak.
Baba Kamma 113a Zsidók hazudhatnak ("csalhatnak") hogy egy gójt rászedjenek.

 

-A nemzsidó gyermekek nem emberek
Yebamoth 98a. Minden gój gyermek állat.
Abodah Zarah 36b. gój lányok születésüktől tisztátlanok. Abodah Zarah 22a-22b. gójok előnyben részesítik a tehenekkel való közösülést.

 

-

Szűz Mária elleni sértések.
Sanhedrin 106a. Az mondja, Jézus anyja egy kurva volt: "Ö, aki hercegektől és kormányzóktól származott, ácsok kurvája volt. A soncino kiadás Shabbath 104b lábjegyzete azt állítja, hogy a Talmud cenzúrázatlan szövegében az áll írva, hogy Jézus édesanyja "Mirjam a fodrász"-nak sok férfival volt viszonya.

Káröröm, mert Krisztus fiatalon halt meg. Sanhedrin 106 kárörömének ad kifejezést, mert Krisztus fiatalon halt meg:" Hallottad, mennyi idős volt Balaam (Jézus)? - azt felelte: Igazából azt nem állapították meg, de mivel az áll a Szentírásban, hogy gonosz és álnok emberek életük felét sem érjék meg, ebből az következik, hogy 33 vagy 34 éves volt."

 

A Talmud beteg és őrült tanításai.
Gittin 69a. Húsa gyógyítására egy zsidónak olyan port kell venni, ami egy külső illemhely árnyékában van, azt mézzel bekenni és megenni.
Shabbath 41a. Megadja annak a szabályait, hogy hogyan kell szent módon vizelni. Yebamoth 63a. Azt állítja, hogy Ádám a paradicsomban állatokkal közösült. Yebamoth 63a. Kinyilvánítja, hogy valamennyi foglalkozás közül a földművelés a legalacsonyabbrendű. Sanhedrin 55b. Egy zsidó elvehet egy három éves kislányt feleségül (pontosan 3 éves és egy napost) Sanhedrin 55b. Egy zsidó nemi kapcsolatot tarthat fönn egy gyermekkel ha a gyermek kilenc évnél fiatalabb. Kethuboth 11b. "Ha egy felnőtt ember egy kislánnyal közösül, az nem büntetendő." Yebamoth 59b. Egy nőt, aki vadállattal közösült, elvehet egy zsidó pap feleségül. Egy nőt, aki démonnal közösült, szintén elvehet egy zsidó pap feleségül. Abodah Zarah 17a. Azt állítja, hogy a világon nincs olyan kurva, akivel a Talmudi monda Eleazae rabbija ne közösült volna.
Hagigah 27a. Azt állitja, hogy egy rabbi sohasem kerül a pokolra. Baba Mezia 59b Egy rabbi vitázik Istennel és legyőzi őt. Isten megengedi, hogy a rabbi győzzön. Gittin 70a. A rabbik azt tanították: "Az a férfi, aki nyitott illemhelyről jön, annak legalább egy mérföldnyit kell mennie mielőtt nemi közösülést folytat, mivel a nyitott illemhely démona követi őt. Ha mégis közösül, a gyerekei epilepsziások lesznek."

Gittin 69b. A mellhártyagyulladás gyógyítására a zsidó egy fehér kutya ürülékét balzsammal kell hogy keverje, de ha lehet ne egye meg a kutya ürülékét, mert attól elveszti a végtagjait. Pesahim 11a. Tilos az, hogy két férfi között mentükben kutyák, asszonyok vagy pálmafák legyenek, mások sem sétálhatnak kutyák, asszonyok vagy pálmafák között. Ha az asszonyok éppen menstruálnak vagy az útkereszteződésben ülnek, az különösen veszélyes. Menahoth 43b-44a. Egy zsidó férfi köteles minden nap a következő hálaimát elmondani: Köszönöm uram, hogy nem lettem gój, asszony vagy rabszolga.

 

 

A római holokauszt hihetetlen történetei. Íme két korai 'holokauszt' történet a Talmudból:
Gittin 57b. Azt állítja, hogy négy milliárd zsidót öltek meg a rómaiak Bethar városában. Gittin 58a azt állítja, hogy a rómaiak 16 millió zsidógyereket papírtekercsekbe csomagoltak és elégettek. (Az ősi demográfia kimutatja, hogy akkor nem volt az egész világon 16 millió zsidó, sokkal kevesebb mint 16 millió zsidó gyerek vagy négy milliárd zsidó.)

 

Egy leleplező engedély.
Abodah Zarah 70a.Megkérdezik a rabbit hogy Pumbedihában lopott bor használható-e, ha azt megszentségtelenítették, mert a tolvajok lehettek gójok is. (Ha egy gój bort megérint, akkor az tisztátlan lesz). A zsidó azt mondja, hogy a bort fogyaszthatják zsidók, mert Pumbedihában a tolvajok többsége zsidó. (Szintén Gemara Rosh Hasanah 25b.)

 

Zsidó csalás és titkolódzás.
Az ortodox rabbik reakciója olyan dokumentációkra, amelyek a Talmud rasszizmusát és győlöletét írják le az egyszerű pimasz hazudozás, a Talmud Baba Kamma 113a -jának megfelelően, amelyik azt tanítja, hogy egy zsidó használhat hazugságokat egy gój megtévesztésére.

 

A Talmud népirtásra szólít fel. Kis értekezések.
Soferim 15, 10. szabály. Rabbis Simon ben Yohai a következőt mondta:"Tob shebe goyyim harog ", (azaz a gójok legjobbjait is meg kell ölnötök.)
Ez az eredeti babilóniai Talmud eredeti héber része, ahogy 1907-ben a zsidó enciklopédia idézi Funk és Wagnalls kiadásában Isidor Singer összeállításában, a gójok címszó alatt (617. oldal)

Ezt az eredeti Talmud részletet a fordításban elrejtették.A zsidó enciklopédia azt mondja, hogy " a különböző változatokban az 'az egyiptomiak legjobbjait ' szövegváltozatot használták. A Soncinó változatban a 'a pogányok legjobbjait' fordul elő. (Kis értekezések., Soferim 41 a-b).

Az Izraeliek évente résztvesznek egy zarándoklaton Simon ben Yohai sírjához, hogy ennek a rabbinak tisztelegjenek, aki a nemzsidók kiirtását javasolta (Jewish Press = Zsidó Sajtó, 1989 június 9, 56B. oldal).

1994 február 25-én, purimkor az izraeli zsidó tiszt, Baruch Goldstein, egy ortodox zsidó Brooklynból lemészárolt 40 palesztin civilt, köztük gyerekeket, amíg a mecsetben térdeltek és imádkoztak.Goldstein a néhai brooklyni rabbi, Meir Kahane tanítványa volt, aki a CBS hírekben elmondta, hogy az arabok kutyák ahogy a Talmudban írva van.

A Jeruzsálemi Egyetemen Ehud Sprinzak professzor így írta le Goldstein és Kahane életfelfogását: "Azt hiszik, hogy az Isten akarata, hogy ők gójok ellen erőszakot követnek el, ahol gój a héber szó a nemzsidóra. " (NY Daily News, 1994 február . 26, 5. oldal).

Yitzhak Ginsburg rabbi elmondta: "Észre kell vennünk, hogy a zsidók és a gójok vére nem ugyanaz a dolog." (NY Times, 1989 június 6, 5. oldal).

Yaacov Perrin rabbi ezt mondta: "Egy millió arab nem ér fel egy zsidó körmével".(NY Daily News, 1994 február 28, 6. oldal).

Talmudi dogma: A nemzsidók nem emberek. A Talmud kifejezetten meghatározza, hogy mindazok, akik nem zsidók, azok nem emberek hanem állatok, és különösen hangsúlyozza, hogy a gójok nem származnak Ádámtól. Néhány részt mutatunk be erről a témáról.

Kerthoth 6b. A felszentelési olaj használata. Rabbijain azt tanították: Aki a felszentelési olajat jószágra vagy munkaeszközökre önti, az nem bűnös. Aki azt gójokra vagy halottakra önti, az nem bűnös. A jószágra vagy munkaeszközekre vonatkozó szabály helyes, mert az van írva: "Az emberi (héberül ember = Adam) húsra ne öntsük [Exodus 30:32]; jószág vagy munkaeszköz nem ember [Adam].

"Szintén a halált illetően [érthető] hogy az kivétel, mert a halál után a testet holttestnek hívják és nem embernek [Adam]. De miért van a kivétel a gójok esetére; ők nem esnek az ember kategóriába? Nem, mert az van írva: 'Ti birkáim, legelőm birkái emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Titeket embernek [Adam] hívlak, de a gójokat nem hívják embernek [Adam].' "

Az előző részletben a rabbik a mózesi törvényt vitatják meg, amely megtiltja a felszentelő olaj emberekre kenését. A vitában a rabbik álláspontja az, hogy a felszentelő olajat lehet gójokra kenni, mivel azok nem emberek. [szószerint: Adam].

Yebamoth 61a: Azt tanították: Igy R. Simeon ben Yohai azt állította [61a] hogy a gójok sírjai a vallás szerint nem tisztátalanok egy ohelre (aki a sír mellett áll vagy ráhajol), mert azt mondja: "és ti, birkáim, legelőm birkaai emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Titeket embernek [Adam] hívnak, de a bálványimádók nem emberek [Adam].

A Mózesi törvény azt mondja, hogy egy emberi holttest vagy egy sír érintése tisztátlanná teszi azt, aki megérinti azt. De itt a Talmud azt tanítja, hogy ha egy zsidó egy gój sírját megérinti, az nem lesz attól tisztátlan, mivel a gójok nem emberek [Adam].

Baba Mezia 114b: "[Rabbah] azt mondta neki: Nem vagy pap? Miért állsz a temetőben? Azt felelte: A mester nem tanulta a tisztaság szabályait? Mert ott azt tanítják: R. Simeon ben Yohai azt mondta: A gójok sírjai nem tesznek tisztátalanná, mert az áll az írásban: 'Ti birkáim, legelőm birkái emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Csak ti vagytok emberek [Adam]."

"Egy zsidó pap állt a temetőben. Amikor megkérdezték, hogy miért áll ott, hiszen az nyilvánvalóan sérti a Mózesi törvényeket, azt felelte, hogy ez megengedett dolog, mivel a törvény csak azt tiltja, hogy a zsidók emberi [Adami] sírokkal ne kerüljenek kapcsolatba és ő egy gój temetőben áll."

Oldalmenü
Szavazás
Szerintetek milyen a honlapom?
Egész jo!
Jo
Türhetö
Lehetne jobbis
Rémisztő
Naptár